Закони и подзаконски акти

Уредба о корективном коефицијенту

Уредба о корективном коефицијенту, највишем процентуалном увећању основне плате, критеријумима и мерилима за део плате....
детаљније...

Правилник о ближим условима за спровођење КЕ

Усвојен је Правилник о изменама и допунама Правилника о ближим условима за спровођење КЕ за здравствене раднике и здравствене сараднике
детаљније...