РБ     Име и презиме лекара   Бр.лиценце   Одлука Суда       Број одлуке        Датум одлуке      Изрека одлуке суда

 20.       Ђурђица Ћећез              100286            Београда          Ди 3-523/2013        09.10.2013.         Ослобађа се од одговорности

 21.  Тања Лазић Митровић        103358            Београда          Ди 3-523/2013        09.10.2013.         Ослобађа се од одговорности