РБ     Име и презиме лекара   Бр.лиценце  Одлука Суда     Број одлуке        Датум одлуке      Изрека одлуке суда

 17.       Вера Мусић                102870            Београда          Ди 10-479/2013        17.09.2013.         Ослобађа се од одговорности

пдф