РБ     Име и презиме лекара   Бр.лиценце  Одлука Суда     Број одлуке        Датум одлуке    Изрека одлуке суда

  16.       Миленко Савић          107945            Београда           Ди 4-232/201        04.07.2012.         Ослобађа се од одговорности