Ослобађајуће пресуде изречене до 29. Августа 2011. године

петак, 20 април 2012

РБ Име и презиме лекара члана ЛКС Број лиценце Одлука Суда РЛК Број одлуке Датум одлуке Изрека одлуке Суда
1 Др Радоје Илић 105001 Београда Ди-12-65/2010  19.01.2010 Ослобађа се од одговорности
2 Др Славица Тодоровић 109271 Београда Ди-92-134/2009 09.03.2010 Ослобађа се од одговорности
3 Др Љиљана Симић 109038 Београда Ди-50-03/2009 21.04.2010 Ослобађа се од одговорности
4 Др Мира Радосављевић 403541 ЦЗС Ди-4-33/09-IV 03.06.2010 Ослобађа се од одговорности
5 Др Татјана Стакић 400877 ЦЗС Ди-4-27/09-IV 12.11.2010 Ослобађа се од одговорности
6 Др Драган Перишић 400333 ЦЗС Ди-4-34/09-IV 12.11.2010 Ослобађа се од одговорности
7 Др Јелка Дамљановић Дринчић 401069 ЦЗС Ди-4-34/09-IV 12.11.2010 Ослобађа се од одговорности
8 Др Милко Миловановић 401071 ЦЗС Ди-4-34/09-IV 12.11.2010 Ослобађа се од одговорности
9 Др Љиљана Душановић 401072 ЦЗС Ди-4-34/09-IV 12.11.2010 Ослобађа се од одговорности
10 Проф. др Зоран Поповић 100908 Београда Ди-64-169/2009 16.11.2010 Ослобађа се од одговорности
11 Др Владан Стојилковић 304582 ЈИС Ди-3-61/2010-IV 01.02.2011 Ослобађа се од одговорности
12 Др Небојша Трајковић 304573 ЈИС Ди-3-59/2010-IV 01.02.2011 Ослобађа се од одговорности
13 Др Бранислав Манасијевић 303794 ЈИС Ди-3-47/2010-IV 28.03.2011 Ослобађа се од одговорности
14 Др Љубен Ангелов 302119 ЈИС Ди-3-43/2010-IV 18.05.2011 Ослобађа се од одговорности
15 Др Рајко Анић 104650 Београда Ди-71-431/2010 22.06.2011 Ослобађа се од одговорности