Одлуке


1.Одлуке о избору чланова, председника и заменика ЦИК-а ЛКС

2. Одлука о висини накнаде за издавање хитне лиценце

3. Одлука о Изменама и допунама Правилника о солидарној помоћи

4. Одлука о куповини непокретности за потребе ЛКС и РЛКБГ

5. Одлука о усвајању финансијског плана за 2018. годину

6. Одлука о усвајању иѕвештаја о финансијском пословању за 2017. годину

7. Усвајање записника са претходне седнице Скупштине