Лекари који су током обављања свог посла били изложени вербалном или физичком насиљу од данас то могу и да пријаве Лекарској комори Србије која је на својој интернет страници отворила могућност онлајн пријаве насиља.

Здравствени радници спадају у најризичније групе када се ради о насиљу на радном месту, а додатни проблем је низак ниво безбедности која постоји у здравственим установама у Србији.  Лекарска комора Србије се залаже за борбу против свих облика насиља у друштву и сматра да насилно понашање над здравственим радницима не сме да буде толерисано.

Др Милан Динић, директор Лекарске коморе Србије каже да лекари пријавом насиља које им се догоди на радном месту истовремено помажу и циљ Коморе да предлаже измене закона и инсистира на увођењу превентивних мера у здравствене установе како би се смањио физичко, али и вербално насиље ком су изложени запослени у здравственим установама.

"Насиље над здравственим радницима је неприхватљиво и желимо да охрабримо колеге да пријаве сваки вид насиља који доживе на радном месту. Толерисање насилног понашања над здравственим радницима за последицу нема само раст незадовољства запослених, већ и опадање квалитета здравствених услуга за грађане“, рекао је Динић.  

Одлуке о покретању онлајн пријаве насиља, као и спровођење анкете о насиљу међу здравственим радницима донете су на састанку Комисије за безбедност здравствених радника Министарства здравља Републике Србије одржаном 25. јула 2017. године  у Лекарској комори Србије. На том састанку одлучено је и да се у најскоријем периоду предузму конкретне мере како би се повећала безбедност здравствених радника на радном месту и подигла свест у јавности о проблему изложености здравствених радника различитим видовима насиља.

Студија Лекарске коморе Србије о статусу лекара у Србији показала је да више од половине лекара обухваћених студијом, сукобе са болесником или члановима фамилије болесника доживљава као стресне. Различита истраживања и анкете међу здравственим радницима  рађене у Србији у последњих неколико година показала су да је током радног стажа од 72 до чак 85,2 одсто лекара доживело неки вид насиља на радном месту. Подаци на глобалном нивоу потврђују да су здравствени радници у врху професија које су најизложеније насиљу, јер је стопа физичких напада на радном месту у неким земљама чак четири пута виша у здравству него што је просек привреде.