Саопштење Лекарске коморе Србије поводом навода удружења „Приватни лекари Србије“

четвртак, 22 новембар 2012

ЛЕКАРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

КРАЉИЦЕ НАТАЛИЈЕ 1 – 3

11000 БЕОГРАД

 

 

Саопштење Лекарске коморе Србије поводом навода удружења „Приватни лекари Србије“

 

Поводом навода удружења „Приватни лекари Србије“ везаних за Лекарску комору Србије обавештавамо јавност Србије о следећем:

 

Лекарска комора Србије основана је по закону о Коморама децембра 2006. године.По том Закону је чланство у Комори обавезно за све лекаре. Уставни суд Србије одбацио је захтев грађанина  Вишеслава Хаџи Тановића, којим се тражило укидање Лекарске коморе Србије и стављање Статута Лекарске коморе Србије ван снаге.

 

2. Други непосредни избори за Скупштину Лекарске коморе Србије одржани су у јуну месецу 2010. године и били су посматрани од стране ЦЕСИД-а који их је после анализе огласио легитимним

 

3. Финансијски извештаји пословања Лекарске коморе Србије могу се наћи на сајту www.lks.org.rs, а редовно су предавани Министарству финансија(2007-2011) и до сада никада није било примедби. Органи Лекарске коморе разматрају финансијско пословање на свака три месеца.

 

4. Финансијско пословање  Лекарске коморе Србије контролише овлашћени ревизор, чији се извештаји могу наћи на сајту  www.lks.org.rs

 

5. 2010. Министарство здравља  урадило је сагласно закону управни надзор над радом Лекарске коморе Србије, а на иницијативу Одбора за здравље и породицу

 

6. Директор Лекарске коморе Србије сваке године у фебруару месецу подноси извештај о свом раду Скупштини Лекарске коморе Србије, укључујући извештај о међународним активностима, које Скупштина усваја

 

7. Одлуку о висини чланарине доноси Скупштина Лекарске коморе Србије једном годишње, а на исту даје сагласност  Министар здравља. Висина чланарине није повећавана од 2007. године, чак је минималан износ смањен са 500 на 400 динара и изједначен проценат за све лекаре на 0,8%. Просечан износ чланарине износи око 6.500 динара годишње. Овакав начин обрачуна примењују све коморе у окружењу и Европи.

 

8. Суочавајући се са сталним проблемом изнајмљеног простора, повећањем закупа,несигурности као и високим трошковима закупа / на годишњем нивоу прелазе 13.000.000,00 динара/, а посебно неусловних и неодговарајућих простора у коме се данас налазе како Лекарска комора Србије тако и Регионалне лекарске коморе, Скупштина Лекарске коморе Србије изгласала је процедуру набавке просторија у октобру 2012. године.

 

9. Удружење“Приватни лекари Србије“ на дан 21.11.2012 није уписано и не налази се на сајту Агенције за привредне регистре. Није нам познато које приватне докторе то удружење представља, колико има чланова и  ко су они, али сигурно не представља 3000 приватних лекара уписаних у именик Лекарске коморе и њихове легитимне представнике, који својим пожртвованим радом кроз институцију Лекарске коморе Србије, покушавају да остваре  своје циљеве и напокон постану равноправни и недискриминисани део здравственог система Србије.

Лекарска комора Србије ће користити све законом предвиђене мере да би заштитила углед институције.

pdf