САОПШТЕЊЕ

четвртак, 30 април 2009

Лекарска комора Србије је на иницијативу Посебних одбора ЛКС за примарну, секундарну и терцијарну здравствену заштиту у приватној пракси и Посебног одбора за медицинску етику ЛКС, одржала низ састанака широм Србије, на основу којих доноси следеће саопштење:

Лекарска комора Србије се противи увођењу фискалних каса у здравствене установе у Србији, и тражи укидање Уредбе о увођењу фискалних рачуна за здравствене услуге из следећих разлога:

 

  1. Овим актом држава не добија ништа, а губе само пацијенти.Осим највероватније очекиваног повећања цена у приватном сектору, у питање долази основно право пацијената на тајност података, јер начин вођења фискалних рачуна то више не гарантује.

  2. Не може се прихватити увођење фискалних каса , све док приватни сектор не буде инкорпориран у систем здравственог осигурања и здравствени систем Србије.

На овај начин се још једном приватна пракса дискриминише у односу на државне здравствене установе. 

  1. Не постоји јединствена класификација и номенклатура здравствених услуга , која је неопходни предуслов за примену ове уредбе.

  2. Применом овог акта, доћи ће до повећања рада на црно, и повећања трошкова у зони сиве економије .

 

Лекарска комора Србије ће као и до сада ,и у вези овог проблема , користити све законске могућности и методе правне државе , а у име лекара и по општу корист добробити јавности и пацијената.


ЛЕКАРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

преузми