Саопштење

петак, 10 април 2009

Поводом препоруке и иницијативе о продужетку радног временена у домовима здравља у Србији, Лекарска комора Србије издаје следеће

 

САОПШТЕЊЕ

 

Лекарска комора Србије противи се „кабинетском“ решавању битних питања везаних за лекарску професију одакле год да долазе такви покушаји и залаже се за једнакост лекара,било да се ради о примарном,секундарном или терцијарном нивоу здравствене заштите.

Такође се залажемо за то да пацијенти добију најквалитетнију здравствену услугу,што ниуком случају не може бити контрадикторно нашим залагањима за достојанство лекарске струке.

Посебни одбор за примарну здравствену заштиту у државној пракси Лекарске коморе Србије на својој седници од 3.4.2009 разматрао је  питање радног времена у домовима здравља ,и донео следеће закључке:

Продужење радног времена запослених у домовима здравља нема утемељења у очекиваном повећаном квалитету здравствене заштите.

Лекари и остали запослени на примарном нивоу здравствене заштите би, таквим чином, били само додатно оптерећени а да, истовремено, не би дошло до значајнијег повећања задовољства корисника здравствених услуга.

Материјални трошкови којима би због продужења радног времена били изложени домови здравља не би имали реално оправдање.

Лекарска комора Србије  се залаже да се хитно ураде  процене професионалних ризика у лекарској професији  и да Лекарска комора Србије учествује у том послу као део експретске групе.

Лекарска комора Србије се залаже за покретање социјалног дијалога који би резултирао потписивањем Посебног колективног уговора за здравствену делатност у Републици Србији а који би онемогућио, поред осталог, и  потенцијалне будуће иницијативе у смислу продужења радног времена домова здравља и других здравствених установа.