ЛКС осуђује сваки вид надрилекарства

понедељак, 09 новембар 2020

Лекарска комора Србије осуђује сваки вид надрилекарства и промовисања алтернативних начина лечења који могу да доведу грађане у заблуду и угрозе њихово здравље.

Надрилекарство, односно лажно представљање неке особе као медицинског стручњака, сматра се кривичним делом и у Србији је регулисано Кривичним закоником.

У Кривичном законику, у члану 254, који се односи на надрилекарство и надриапотекарство, наводи се да ће се онај ко се без одговарајуће стручне спреме бави лечењем или пружањем других медицинских услуга, казнити новчаном казном или затвором до три године. 

Такође, према Кривичном законику, сваки облик преваре који је начињен у намери да би се прибавила противправна имовинска корист сматра се кривичним делом.

У Закону се јасно наводи да онај ко у намери да себи или другом прибави противправну имовинску корист, доведе некога лажним приказивањем или прикривањем чињеница у заблуду или га одржава у заблуди и тиме га наведе да овај на штету своје или туђе имовине нешто учини или не учини, казниће се затвором од шест месеци до пет година и новчаном казном.

Напомињемо да је издавање, обнављање и одузимање дозволе за рад лекарима у Србији регулисано Законом о здравственој заштити и тај посао поверен је Лекарској комори Србије. Судови части Лекарске коморе Србије надлежни су искључиво за притужбе које се односе на рад лекара, који имају важећу лиценцу и сходно томе, Лекарска комора Србије нема надлежности у случајевима надрилекарства.

Апелујујемо на грађане да прате информације о епидемиолошкој ситуацији које долазе искључиво од стручњака и које су засноване на научним, медицинским чињеницама и да користе здравствене услуге искључиво у регистрованим здравственим установама, државним или приватним.