Сертификати континуиране медицинске едукације

петак, 27 јануар 2017

Сертификате можете лично однети у Вашу Регионалну комору, послати их поштом на адресу Ваше регионалне коморе или скениране послати на мејл Ваше Регионалне коморе.


Регионална лекарска комора Београда

Макензијева 53, 11000 Београд

мејл: kme@rlkbg.org.rs

телефон: 011 3626196


Регионална лекарска комора Војводине

Булевар ослобођења 46а, 3 спрат, 21000 Нови Сад

мејл:  kme@lkv.org.rs

телефон: 021 4794000

Регионална лекарска комора за југоисточну Србију

Јована Скерлића 25, 18000 Ниш

мејл: office@rlkjis.rs

телефон: 018 292924

Регионална лекарска комора за централну и западну Србију

Браће Пољаковић 2б

мејл: lkczs.lks@gmail.com

телефон: 034 337254

Регионална лекарска комора Косова и Метохије

Анри Динана бб, 38220 Косовска Митровица

мејл:  rlkkm@mts.rs

телефон: 028 498317