ИЗАБРАН ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ

четвртак, 19 март 2009

Скупштина Србије изабрала је чланове Здравственог савета Србије на јучерашњој седници. У Здравствени савет изабрани су:
1. проф. др Слободан Јанковић, редовни професор Медицинског факултета у Крагујевцу, 
2. проф. др Зоран Латковић, редовни професор Медицинског факултета у Београду, 
3. проф. др Мирјана Апостоловић, редовни професор Стоматолошког факултета у Нишу,
4. проф. др Јела Милић, редовни професор Стомоатолошког факултета у Београду,
5. академик Љубисав Ракић, представник Српске академије наука и уметности,
6. др Златко Спасић, представник Лекарске коморе Србије,
7. др Милорад Ковачевић, представник Стоматолошке коморе Србије,
8. дипл. фармацеут Светлана Игњатовић, представник Коморе биохемичара Србије,
9. Радмила Јазић, представник Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије
10. Гордана Симић, представник Фармацеутске коморе Србије 
11. пук. проф. др Миодраг Чолић, представник Српског лекарског друштва,
12. проф. др Лазар Давидовић, представник Коморе здравствених установа Србије,
13. проф. др Драган Делић, редовни професор Медицинског факултета у Београду,
14. проф. др Драгана Покрајчић, стручњак за здравствено осигурање и финансирање здравствене заштите,
15. др Сандра Шипетић-Грујичић, ванредни професор Медицинског факултета у Београду.


Скупштина Србије је изабрала чланове Здравственог савета на период од пет година.