Подношење захтева електронским путем ЛКС и РЛК

четвртак, 25 фебруар 2021

Обавештавамо Вас да за поступке:

1Полагање лиценцног испита

2. Испис из Именика Чланова Лекарске коморе Србије

3. Издавање привремене лиценце ЛКС страном држављанину 

можете поднети захтев електронским путем и то тако што ћете захтев потписан квалификованим електронским сертификатом са неопходном прописаном документацијом упутити на имејл адресу Регионалне лекарске коморе чији сте члан, односно у случају поступка полагања лиценцог испита захтев шаљете Лекарској комори Србије.

У наставку можете преузети образац захтева за издавање привремене лиценце ЛКС страном држављанину: Привремена лиценца


Имејл адресе ЛКС и РЛК:

Лекарска комора Србије: info@lks.org.rs

Регионална лекарска комора Београд :  info@rlkbg.org.rs

Регионална лекарска комора Војводине : info@lkv.org.rs

Регионална лекарска комора за југоисточну Србију: office@rlkjis.rs

Регионална лераска комора за централну и западну Србију : lkczs.lks@gmail.com

Регионална лекарска комора Косово и Метохија: rlkkosovoimetohija@gmail.com