Нормативни акти и обрасци

Пречишћен текст Статута Лекарске коморе Србије - 2012. година

На шестој редовној седници Скупштине Лекарске коморе Србије, која је одржана 24 - 25. фебруара 2012. године у Београду, донете су следеће измене и допуне Статута Лекарске коморе Србије
детаљније...

Кодекс медицинске етике

Лекарска комора Србије на седници Скупштине ЛКС, у децембру 2016. године је донeла нови Кодекс медицинске етике
детаљније...

Пословници Лекарске коморе Србије

Пословник о раду Управног одбора, Пословник о раду скупштине Лекарске коморе, Судова части Лекарске коморе Србије
детаљније...

Одлуке Лекарске коморе Србије

Одлуке Лекарске коморе Србије, донете на Скупштини Лекарске коморе Србије, дана 25.02.2015. године о висини накнада
детаљније...

Обрасци

Пријаве установа које запошљавају лекаре, Обрасци за упис лекара у комору
детаљније...