Обрасци

Пријаве установа које запошљавају лекаре:
Пријава државне здравствене установе
(pdf) (doc) 
Пријава приватне здравствене установе 
(pdf) (doc) 
Пријава нездравствене установе која запошљава лекаре
(pdf) (doc) 

Обрасци за упис лекара у комору:
Обрасци за лекаре чија је адреса сталног боравка на територији Београда
(pdf) (doc) 
Обрасци за лекаре чија је адреса сталног боравка на територији Војводине
(pdf) (doc) 
Обрасци за лекаре чија је адреса сталног боравка на територији Југоисточне Србије
(pdf) (doc) 
Обрасци за лекаре чија је адреса сталног боравка на територији Централне и Западне Србије
(pdf) (doc) 
Обрасци за лекаре чија је адреса сталног боравка на територији Косова и Метохије
(pdf) (doc)