Одлуке Лекарске коморе Србије

Одлуке Лекарске коморе Србије
Након добијања сагласности од Министарства здравља, Лекарска комора Србије објављује следеће одлуке Скупштине Лекарске коморе Србије: