Одлуке

Одлуке Лекарске коморе Србије
Након добијања сагласности од Министарства здравља,Лекарска комора Србије објављује следеће одлуке Скупштине Лекарске коморе Србије:
 
Одлука о висини накнаде за издавање лиценци
(pdf) (doc) 
 
Одлука о висини накнаде за издавање извода, уверења и потврда за 2008. годину
(pdf) (doc) 
 
Одлука о висини накнаде за чланарину за 2008. годину
(pdf) (doc) 
 
Одлука о висини накнаде за упис у комору за 2008. годину
(pdf) (doc) 
 
Одлука о накнади материјалних трошкова члановима и запосленима з Лекарској комори Србије и регионалн
(pdf) (doc)