Како могу себи да помогнем док радим под притиском COVID-а?

понедељак, 10 мај 2021

.


.


Рад у оваквим условима јесте наш посао, али морамо да водимо рачуна о себи, да не сагоримо, да очувамо своје ментално и физичко здравље, благостање и квалитет живота. 


1. Вакциниши се, ако већ ниси до сада.

Вакцине доказано смањују вероватноћу настанка тешких и по живот угрожавајућих форми COVID-19  инфекције. (WHO, CDC).


2. Ако ниси до сада, баш сада је време да доследно примениш све здраве животне стилове.

Вежбај умерено или благо три пута недељно по 60 минута. 
Храни се здравим намирницама, једи три оброка дневно и две ужине увек у исто време.
Одлази раније на спавање, око 22:00/22:30ч, кад год можеш. Ухвати онај здрави сан, пре поноћи.
Узимај довољно воде и благих чајева у току дана.
Иди редовно до тоалета, немој дуго да трпиш. Редовно празни бешику и црева.
Тражи од својих ближњих да ти помогну у набавци и припремању хране, да ти је скувају и спакују. 
Ако ти водиш рачуна о свима њима током пандемије, ред је да и они воде рачуна о теби. 
Смањи или избегавај алкохол и дуван, немој узимати наркотике.
Немој да узимаш "лекове за смирење’’ на своју руку.


3. Прави честе паузе, дозволи себи да одмараш између смена.

Затражи од директора, начелника, руководиоца смене да организују рад тако да имате честе паузе и током саме смене и довољно дуге паузе између смена. 
Затражи од својих ближњих, који нису у ,,црвеној зони’’ да преузму остале свакодневне обавезе на себе: набавку и припрему хране, одржавање куће, помоћ око деце и старијих чланова породице. 
Користи одморе - имаш право на то.
Ако болујеш, отвори боловање - имаш право на то.
Имаш и право и обавезу да радиш психо-физички ЗДРАВА.
Имаш и право и обавезу да радиш психо-физички ЗДРАВ.


4. Остани у контакту са својим ближњима

Ако не можете уживо, чуј се телефоном или видео позивом са својим пријатељима, породицом, друштвом, колегама…
Организујте дружења на отвореном, уживо, поштујући епидемиолошке мере.
Размењуј нежности са својим ближњима.
Не заборавите да се грлите и мазите са ближњима.
Додир и блискост су лековити.


5. Тражи помоћ од психијатара и психотерапеута са националном лиценцом

Ако ментална пренапрегнутост не попушта и ако се душевна патња продубљује, јави се нама, психијатрима и психотерапеутима са националном лиценцом
Брже ћеш, уз нашу помоћ, оздравити и вратити свој мир и снагу.
Тражи да се у твом радном окружењу организује и буде стално доступна психолошка подршка.

1.       Vakciniši se, ako već nisi do sada. 

Vakcine dokazano smanjuju verovatnoću nastanka teških i po život ugrožavajućih formi COVID-19 infekcije. 

 

2.      Ako nisi do sada, baš sada je vreme da dosledno primeniš sve zdrave životne stilove. 

Vežbaj umereno ili blago tri puta nedeljno po 60 minuta.  

Hrani se zdravim namirnicama, jedi tri obroka dnevno i dve užine uvek u isto vreme. 

Odlazi ranije na spavanje, oko 22:00/22:30h, kad god možeš. Uhvati onaj zdravi san, pre ponoći. 

Uzimaj dovoljno vode i blagih čajeva u toku dana. 

Idi redovno do toaleta, nemoj dugo da trpiš. Redovno prazni bešiku i creva. 

Traži od svojih bližnjih da ti pomognu u nabavci i pripremanju hrane, da ti je skuvaju i spakuju.  

Ako ti vodiš računa o svima njima tokom pandemije, red je da i oni vode računa o tebi.  

Smanji ili izbegavaj alkohol i duvan, nemoj uzimati narkotike. 

Nemoj da uzimaš ,,lekove za smirenje’’ na svoju ruku. 

 

3.      Pravi česte pauze, dozvoli sebi da odmaraš između smena. 

Zatraži od direktora, načelnika, rukovodioca smene da organizuju rad tako da imate česte pauze i tokom same smene i dovoljno duge pauze između smena.  

Zatraži od svojih bližnjih, koji nisu u ,,crvenoj zoni’’ da preuzmu ostale svakodnevne obaveze na sebe: nabavku i pripremu hrane, održavanje kuće, pomoć oko dece i starijih članova porodice.  

Koristi odmore - imaš pravo na to. 

Ako boluješ, otvori bolovanje - imaš pravo na to. 

Imaš i pravo i obavezu da radiš psiho-fizički ZDRAVA. 

Imaš i pravo i obavezu da radiš psiho-fizički ZDRAV. 

 

4.      Ostani u kontaktu sa svojim bližnjima 

Ako ne možete uživo, čuj se telefonom ili video pozivom sa svojim prijateljima, porodicom, društvom, kolegama… 

Organizujte druženja na otvorenom, uživo, pošujući epidemiološke mere. 

Razmenjuj nežnosti sa svojim bližnjima. 

Ne zaboravite da se grlite i mazite sa bližnjima. 

Dodir i bliskost su lekoviti. 

 

5.      Traži pomoć od psihijatara i psihoterapeuta sa nacionalnom licencom 

Ako mentalna prenapregnutost ne popušta i ako se duševna patnja produbljuje, javi se nama, psihijatrima i psihoterapeutima sa nacionalnom licencom (link sa ustanovama i telefonima) 

Brže ćeš, uz našu pomoć, ozdraviti i vratiti svoj mir i snagu. 

Traži da se u tvom radnom okruženju organizuje i bude stalno dostupna psihološka podrška.