Списак програма КМЕ подржаних од стране Лекарске коморе Србије

четвртак, 21 фебруар 2013

Ukupan broj učesnika na predavanjima po regionalnim komorama
 

RLK BGD

RLK V

RLK JIS

RLK CZS

RLK KIM

Naziv predavanja i br. bodova
24.01.2012. BGD

131

1

4

1

4

Kretanje može da zameni mnoge lekove  A-1-3277/11 6/3

28.01.2012. BGD

159

1

34

1

8

Degenerativne bolesti koštano-zglobnog sistema A-1-3289/11 12/6

28.01.2012. Kikinda

2

95

0

0

0

Lekarska greška i osiguranje A-1-2320/11 8/4

31.01.2012. KG

3

8

2

256

0

Postupanje u slučaju sumnje na lekarsku grešku A-1-2322/11 8/4

08.02.2012. BGD

83

2

10

1

0

Lekarska greška i osiguranje A-1-2320/11 8/4

11.02.2012. BGD

70

0

0

4

0

Degenerativne bolesti koštano-zglobnog sistema A-1-3289/11 12/6

02.03.2012. Smederevo

15

1

1

146

3

Postupanje u slučaju sumnje na lekarsku grešku A-1-2322/11 8/4

03.03.2012. BGD

102

1

1

0

0

Degenerativne bolesti koštano-zglobnog sistema A-1-3289/11 12/6

03.03.2012. Ćuprija

2

0

1

212

0

Lekarska greška i osiguranje A-1-2320/11 8/4

10.03.2012. Lazarevac

101

0

1

6

0

Degenerativne bolesti koštano-zglobnog sistema A-1-3289/11 12/6

10.03.2012. Obrenovac

100

1

1

0

0

Kretanje može da zameni mnoge lekove  A-1-3277/11 6/3

13.03.2012. Šabac

6

5

0

212

0

Lekarska greška i osiguranje A-1-2320/11 8/4

15.03.2012. Aleksinac

6

2

107

0

0

Lekarska greška i osiguranje A-1-2320/11 8/4

16.03.2012. Užice

4

5

0

301

0

Lekarska greška i osiguranje A-1-2320/11 8/4

17.03.2012. BGD

86

1

0

0

0

Degenerativne bolesti koštano-zglobnog sistema A-1-3289/11 12/6

17.03.2012. Čačak

10

18

1

354

0

Postupanje u slučaju sumnje na lekarsku grešku A-1-2322/11 8/4

22.03.2012. Niš

5

1

300

4

3

Lekarska greška i osiguranje A-1-2320/11 8/4

30.03.2012. KG

51

13

45

736

14

Etički aspekti palijativne i gerijatrijske nege A-1-542/12 11/5

31.03.2012. KG

61

12

54

540

13

Lečanje umirućih pacijenata  A-1-541/12 11/5

06.04.2012. BGD

83

1

0

3

0

Kretanje može da zameni mnoge lekove  A-1-3277/11 6/3

07.04.2012. Jagodina

11

0

3

293

5

Postupanje u slučaju sumnje na lekarsku grešku A-1-2322/11 8/4

18.04.2012. Vranje

6

1

196

0

0

Odnos lekar-pacijent u današnjem trenutku A-1-2260/11 6/3

25.04.2012. Grocka

83

0

1

0

0

Degenerativne bolesti koštano-zglobnog sistema A-1-3289/11 12/6

27.04.2012. Šabac

5

2

1

91

0

Postupanje u slučaju sumnje na lekarsku grešku A-1-2322/11 8/4

09.05.2012. BGD

163

0

35

2

2

Lekarska greška i osiguranje A-1-2320/11 8/4

10.05.2012. Bor

17

0

172

0

0

Odnos lekar-pacijent u današnjem trenutku A-1-2260/11 6/3

11.05.2012. Loznica

1

0

153

0

0

Postupanje u slučaju sumnje na lekarsku grešku A-1-2322/11 8/4

11.05.2012. BGD

32

3

7

12

6

Obuka sudija sudova časti LKS A-1-3937/11 11/6

12.05.2012. Obrenovac

141

1

1

2

0

Degenerativne bolesti koštano-zglobnog sistema A-1-3289/11 12/6

16.05.2012. S.Palanka

8

0

1

93

0

Lekarska greška i osiguranje A-1-2320/11 8/4

23.05.2012. Kovačica

12

46

0

3

0

Kretanje može da zameni mnoge lekove  A-1-3277/11 6/3

30.05.2012. BGD

162

4

1

1

0

Psihoonkologija A-1-3938/11 5/3

01.06.2012. BGD

96

2

3

1

1

Degenerativne bolesti koštano-zglobnog sistema A-1-3289/11 12/6

09.06.2012. BGD

71

2

1

0

2

Nasilje među mladima i sprečavanje suicida mladih A-1-3934/11 10/5

23.06.2012. BGD

50

3

0

0

0

Degenerativne bolesti koštano-zglobnog sistema A-1-3289/11 12/6

26.06.2012. Surdulica

8

0

84

0

0

Reforma primarne zdravstvene zaštite u SR A-1-1504/12 8/4

15.09.2012. Pirot

1

0

186

0

1

Zaštita prava pacijenta i profesionalna delatnost lekara A-1-1506/12 8/4

16.09.2012. Pirot

3

0

188

0

0

Reforma primarne zdravstvene zaštite u SR A-1-1504/12 8/4

26.09.2012. S.Palanka

7

2

1

114

0

Lekarska odgovornost-etički, krivični i građansko-pravni aspekti A-1-1511/12 8/4

27.09.2012. Aleksinac

4

0

143

1

0

Reforma primarne zdravstvene zaštite u SR A-1-1504/12 8/4

05.10.2012. BGD

1114

300

383

363

39

Urgentna stanja u medicini A-1-2436/12 11/5

05.10.2012. BGD

242

49

87

59

29

Preop. i intraop. Dijagnostika u hirurškoj patologiji A-1-2432/12 12/6

05.10.2012. BGD

346

41

44

52

20

Dermatologija danas A-1-2438/12 11/5

05.10.2012. Surdulica

38

2

394

31

11

Tuberkuloza-nikad završena priča A-1-2437/12 11/5

12.10.2012. Kraljevo

0

0

0

74

2

Lekarska odgovornost-etički, krivični i građansko-pravni aspekti A-1-1511/12 8/4

13.10.2012. Užice

2

0

0

109

0

Lekarska odgovornost-etički, krivični i građansko-pravni aspekti A-1-1511/12 8/4

20.10.2012. Žagubica

0

0

21

0

0

Reforma primarne zdravstvene zaštite u SR A-1-1504/12 8/4

22.10.2012. Bujanovac

8

0

50

0

0

Odnos lekar-pacijent u današnjem trenutku A-1-1507/12 6/3

24.10.2012. BGD

95

0

3

1

0

Principi rehabilitacije hroničnih bolesnika A-1-1505/12 7/4

24.10.2012. Niš

4

0

120

0

2

Psihoonkologija A-1-3938/11 5/3

27.10.2012. BGD

60

0

1

2

1

Nasilje među mladima i sprečavanje suicida mladih A-1-3934/11 10/5

30.10.2012. BGD

89

0

3

1

0

Lekarska odgovornost-etički, krivični i građansko-pravni aspekti A-1-1511/12 8/4

31.10.2012. BGD

53

0

1

1

0

Psihoonkologija A-1-3938/11 5/3

01.11.2012. N.Pazar

0

2

0

201

0

Lekarska odgovornost-etički, krivični i građansko-pravni aspekti A-1-1511/12 8/4

09.11.2012. G. Milanovac

2

21

1

87

0

Lekarska odgovornost-etički, krivični i građansko-pravni aspekti A-1-1511/12 8/4

10.11.2012. BGD

132

1

0

2

1

Lekarska odgovornost-etički, krivični i građansko-pravni aspekti A-1-1511/12 8/4

16.11.2012. Vranje

13

1

178

1

1

Lekarska odgovornost-etički, krivični i građansko-pravni aspekti A-1-1511/12 8/4

01.12.2012. Ruma

27

456

2

1

1

Lekarska odgovornost-etički, krivični i građansko-pravni aspekti A-1-1511/12 8/4

04.12.2012. BGD

155

5

4

7

2

Principi rehabilitacije hroničnih bolesnika A-1-1505/12 7/4

11.12.2012. Valjevo

2

0

0

45

0

Lekarska odgovornost-etički, krivični i građansko-pravni aspekti A-1-1511/12 8/4

12.12.2012. BGD

583

57

157

191

15

Uključivanje privatne lekarske prakse u zdravstveni sistem SR A-1-2901/12 7/4

13.12.2012. BGD

583

57

157

191

15

Zdravlje lekara A-1-2899/12   11/5

14.12.2012. BGD

583

57

157

191

15

Efekti psihosocijalnog stresa na zdravlje i mogućnosti prevencije A-1-2903/12 12/6

14.12.2012. Boljevac

5

0

53

3

0

Izazovi za prijm. z.z. na početku 21v. A-2898/12 11/5

15.12.2012. Boljevac

5

0

33

0

1

Lekarska odgovornost-etički, krivični i građansko-pravni aspekti A-1-1511/12 8/4

21.12.2012. KG

1

0

2

165

1

Lekarska odgovornost-etički, krivični i građansko-pravni aspekti A-1-1511/12 8/4

 

6103

1283

3590

5168

218

16362