Допис из здравственог савета Републике Србије,поводом обавештења о почетку поступка акредитације програма континуиране медицинске едукације

понедељак, 22 јун 2009

Допис из здравственог савета Републике Србије,поводом обавештења о почетку поступка акредитације програма континуиране медицинске едукације