ЈАВНИ ПОЗИВ

четвртак, 10 децембар 2009

Здравствени савет Србије расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за акредитацију програма континуиране едукације


Све заинтересоване организације које могу спроводити поступак континуиране едукације (КЕ) здравствених радника и здравствених сарадника према „Правилнику о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике“ (''Сл. Гласник РС'' бр. 130/07) треба да доставе поштом своје предлоге програма одговарајућој Комори здравствених радника:

Лекарска комора Србије ( ул. Краљице Наталије 1-3, Београд)

Стоматолошка комора Србије (ул. Теразије 1 , Београд)

Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије 
(ул. Добрачина 3/12 , Београд)

Комора биохемичара Србије (бул. Деспота Стефана 81, Београд)

Фармацеутска комора Србије ( ул. Дечанска 8 , Београд)

Програме КЕ за здравствене сараднике треба доставити канцеларији Здравственог савета Србије (ул. Немањина 22-26, V спрат, канцеларија 26, Београд).

Програми се достављају у једном примерку; сваки програм се мора посебно пријавити и приложити у посебној коверти. Програми КЕ се могу доставити: од 1. до 25. јануара 2010., од 1. до 15. априла 2010., од 1. до 15 јула 2010. и од 15. до 30. септембра 2010. године.

Здравствени савет ће разматрати само комплетне предлоге програма континуиране едукације, који обухватају:

  • Попуњену, потписану и печатом оверену „Пријаву за акредитацију програма континуиране едукације“ која се може преузети са веб странице Здравственог савета;
  • Сажетак програма едукације дужине до 500 речи, са максимално 5 референци;
  • Кратке биографије предавача, са подацима о њиховим квалификацијама/искуству за спровођење предложеног едукативног програма (у формату датом на веб страници Здравственог савета).
  • Потписом и печатом оверену одлуку органа надлежног за рецензирање (контролу квалитета) програма КЕ у оквиру организације-предлагача којом је одобрен пријављени програм КЕ

Резултате акредитације Здравствени савет Србије ће објавити на својој веб страници у виду Збирне табеле оцењених програма КЕ, коју ће пратити заједничка одлука о акредитацији, а појединачне одлуке ће бити издате организаторима КЕ преко одговарајуће коморе.ПРЕДСЕДНИК
Проф. др. Драган Делић


Председник радне групе за акредитацију
програма КМЕ
Проф. др Слободан Јаннковић