ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

среда, 19 мај 2010

ПРИЈАВЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ПРОГРАМА КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ СЛАТИ ИСКЉУЧИВО ПОШТОМ, СВАКИ ПРОГРАМ ПОСЕБНО  НА АДРЕСУ:

ЛЕКАРСКА КОМОРА СРБИЈЕ, КРАЉИЦЕ НАТАЛИЈЕ 1-3, 11000 БЕОГРАД