ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

петак, 31 децембар 2010

Све заинтересоване субјекте који могу спроводити поступак континуиране едукације здравствених радника и здравствених сарадника обавештавамо да ће се од 26.01.2011. године акредитација програма КЕ спроводити према „Правилнику о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике“ (''Службени Гласник РС'', број 2/2011).  

 

Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике 

 

ПРЕДСЕДНИК РАДНОГ ТЕЛА ЗДРАВСТВЕНОГ САВЕТА

ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ПРОГРАМА КЕ

Проф. др Сандра Шипетић-Грујичић