Информација о подношењу кандидатура за чланове скупштина ЛКС и РЛК

среда, 23 март 2022

Обавештавају се  чланови Лекарске коморе Србије да су расписани избори за чланове Скупштине ЛКС и чланове скупштина регионалних лекарских комора и да ће се одржати 08. маја 2022.године.

Заинтересовани чланови обрасце кандидатура могу преузети у регионалној лекарској комори у којој су уписани у Именик Коморе.

Обрасци за кандидатуре се преузимају лично, а попуњени обрасци за кандидатуте за наведене органе предају се лично у седишту регионалне лекарске коморе у којој су кандидати уписани у Именик Коморе.

Уз попуњене обрасце кандидати предају  фотокопију личне карте и очитану личну карту (ЛКС са чипом) и потрду да је кандидат уписан у Именик коморе као редован члан, издату од стране регионалне лекарске коморе.