Важно обавештење за чланове ЛКС и кандидате за чланове Скупштине ЛКС и скупштина РЛК

петак, 13 април 2018

1. Пословник о раду ЦИК ЛКС


2. Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора у ЛКС


3. Обрасци спровођења избора (обрасци за кандидатуру)

О-1-2018 Изјава о подношењу кандидатуре за члана Скупштине ЛКС

О-1-1-2018 Изјава о подношењу кандидатуре за члана Скупштине РЛК

О-2-2018 Списак чланова ЛКС који подржавају кандидата за члана Скупштине ЛКС

О-2-1-2018 Списак чланова ЛКС који подржавају кандидата за члана Скупштине РЛК

О-3-2018 Потврда о предаји кандидатуре за члана Скупштине ЛКС

О-3-1-2018 Потврда о предаји кандидатуре за члана Скупштине РЛК


4. Извод из Одлуке Скупштине ЛКС о утврђеним изборним јединицама за изборе чланова Скупштине ЛКС и скупштина РЛК