Финансијски извештај за 2007. годину

понедељак, 22 септембар 2008

ЛЕКАРСКA КОМОРA СРБИЈЕ ОБЕЛОДАЊУЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ ЗА ПОСЛОВНУ 2007. ГОДИНУ 

 

СА МИШЉЕЊЕМ РЕВИЗОРА И НАПОМЕНАМА УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 

у складу са чланом 32. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/200)   


Пун назив предузећа: ЛЕКАРСКА КОМОРА СРБИЈЕ 
Датум оснивања: 2.8.2007. 
Текући рачун: 160-279207-50
ПИБ: 105062216 
Матични број: 17710532 
Шифра делатности: 91120