Финансијски извештај за 2009. годину

петак, 28 мај 2010

Независна ревизорска кућа " МДМ "  ревизија позитивно је оценила финансијске извештаје Лекарске коморе Србије за 2009. годину. Лекарска комора Србије објављује извештај о ревизији финансијских извештаја за пословну 2009. годину у којој је остварен приход од 214.075.818,00 динара, расход у износу од 89.070.128,00 динара, пословни добитак у висини од 125.005.690,00 динара и поседује имовину у вредности од 412.474.000 динара.

 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2009. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА ЗА 2009. ГОДИНУ