ЛКС учествовала на 25. симпозијуму ЗЕВА у Прагу

понедељак, 01 октобар 2018

Представници Лекарске коморе Србије учествовали су на 25. симпозијуму лекарских комора и удружења из централне и источне Европе – ZEVA, који је ове године одржан у Прагу 21. и 22. септембра.

На симпозијуму су представници лекарских комора из 16 земаља ЦИЕ  разговарали о будућим стратегијама и могућностима удруженог залагања за побољшање положаја лекара  у региону, што је заједнички интерес свих чланица. Представљени су и национални извештаји о четири водеће теме овогодишњег скупа:

1.          Приступ тржишту рада за лекаре који су страни држављани – Разговарало се о важећим правним оквирима који уређују питање запослења лекара који су страни држављани, начину на који је уређен процес признавања страних диплома, као и о улози лекарске коморе у том процесу  у различитим земљама. Oтворено је и питање потребе и начина очувања стабилности здравствених система земаља региона које су највише погођене одласком лекара у иностранство

 

2.          Рекламирање/промоција здравствених услуга – Питање законског уређења области рекламирања и промоције здравствених услуга, медицинских поступака у свакој појединачној земљи, као и начину на који лекарска комора гледа на ту проблематику 

3.          Дисциплински поступци – Како је организован рад судова части лекарске коморе, које су њихове надлежности и какву сарадњу остварују са редовним судовима у земљи

 

4.          Подела/делегирање послова у здравству– Да ли је делегирање послова (task shifting) присутно као концепт у оквиру реорганизације послова у здравству и на који начин је лекарска комора укључена у процес доношења одлука у области поделе послова у здравству.