ЛКС на конференцији о Општој уредби ЕУ о заштити података о личности

уторак, 17 април 2018

 Лекарска комора Србије присуствује Међународној конференцији на тему Опште уредбе ЕУ о заштити  података о личности (GDPR) која са одржава 17. и 18. априла у Београду a на позив Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, организатора конфереције

У земљама Европске уније 25. маја почиње директно да се примењује Општа уредбе ЕУ о заштити података о личности (General Data Protection Regulation-GDPR), један од најзначајнијих међународних аката у области заштите података о личности. 

Неке од тема конференције на којој учествују стручњаци из области заштите података о личности који руководе или су запослени у органима за заштиту података о личности у земљама чланицама ЕУ, али и државама које нису чланице и стручњаци за ту област из Србије су: шта ГДПР значи за грађане Републике Србије, шта за привреду, да ли и какве обавезе намеће органима јавне власти у Србији, као и да ли наши грађани могу очекивати онај ниво заштите својих права који имају грађани Европске уније.