Допуна Хелсиншке декларације

среда, 27 јун 2012

Допуне и коментари на Хелсиншку декларацију: 

1.       Члан 32 -  Није етички прихватљива плацебо контролисана студија уколико се не користи већ постојећа, доказана терапија за сваку конкретну студију.

2.       Члан 34 -  Лице на коме се врши истраживање мора бити детаљно упознато са значајем и циљевима истраживања, користима и могућим ризицима и опасностима истраживања. За учешће у медицинском истраживању, неопходан је писмени пристанак.

3.       Засебан члан - Деца до 15 година ни под којим условима не треба да буду укључена у медицинска истраживања.

4.       Засебан члан - Добра клиничка пракса представља међународни, научни и стручни стандард квалитета за планирање, спровођење, записивање и извештавање при испитивањима која се спроводе на људима. Добра клиничка пракса се формира на националном нивоу уз сагласност националних медицинских асоцијација