Позив за подношење понуда

четвртак, 12 септембар 2019

Позивамо све заинтересоване понуђаче да доставе понуду за услугу екстерне ревизије финансијског извештаја и правилности пословања Лекарске коморе Србије за 2019. годину.
Рок за пријем понуда је 17. септембар 2019. године до 12 часова.  
Понуде се могу достављати на адресу Лекарска комора Србије, Краљице Наталије 1-3, II спрат, Београд или електронском поштом на е маил: info@lks.org.rs


Услови које понуђач треба да испуни:
1. Поседовање лиценце за обављање ревизије – доказује се достављањем фотокопије лиценце за обављање ревизије коју издаје Министарство финансија РС;

2. Континуитет пословања у трајању од најмање 10 година на пословима вршења ревизије – доказује се достављањем копије решења о оснивању;


Напомена: Понуде које не буду садржале доказе о испуњености услова, као и неблаговремене  понуде неће бити вредноване.