Одржан семинар за стручну јавност у оквиру Кампање за рационалну употребу антибиотика

среда, 29 мај 2019

Том приликом су стручној јавности представљени Национални програм за контролу резистенције бактерија на антибиотике који је Влада РС усвојила фебруара ове године и нови Национални водич добре клиничке праксе за рационалну употребу антибиотика, објављен новембра 2018. године.   

Кампања за рационалну употребу антибиотика покренута је новембра 2015. године као одговор на забрињавајући податке о изузетно високој употреби антибиотика за системску примену, а последично и високим стопама резистенције код свих испитиваних врста бактерија.

Државни секретар у Министарству здравља, проф. др Радисав Шћепановић, истакао је да је, од покретања Кампање, укупна потрошња антибиотика за системску примену смањена у 2016. и 2017. години за укупно 32.8%. У области педијатрије је од 2014. године, стопа прописаних антибиотика на 1000 деце смањена за 12%, а само за годину дана, у 2017. години, у односу на 2016. за 6%, наводи се на сајту Министарства здравља.

Међутим, без обзира на одличне почетне резултате, у Србији се и даље бележи висок ниво резистенције код свих испитиваних врста бактерија, слично као и у земљама Јужне и Источне Европе, те је имплементација Националног водича и спровођење мера дефинисаних Националним програмом од круцијалног значаја за даљи напредак у контроли антимикробне резистенције у Србији, рекао је на скупу професор Шћепановић.

Национални програм за контролу резистенције бактерија на антибиотике садржи детаљан план мера и активности за спречавање ширења резистенције у хуманој и ветеринарској медицини, пре свега јачањем националног система за превенцију инфекција, њихово праћење, интегрисани надзор и ефикасно управљање отпадом. Истовремено, у сарадњи са експертима из више области медицине израђен је нови Национални водич добре клиничке праксе за рационалну употребу антибиотика, као помоћ и подршка лекарима практичарима на свим нивоима здравствене заштите, који представља компилацију најсавременијих знања и приступа у лечењу бактеријских инфекција.

Едукацији су присуствовали и шеф Канцеларије Светске здравствене организације у Београду, др Маријан Ивануша, директор програма за контролу антимикробне резистенције Светске здравствене организације, др Данило Ло Фо Вонг, представници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управе за ветерину, као и представници релевантних институција система здравствене заштите, стручних удружења и организација.