Регионална лекарска комора Војводине

Адреса:      Булевар ослобођења 46а, 3 спрат
Нови Сад
Србија
21000
 
Телефон:    021/4794000, 021/3012483
Факс:          021/4794000

Сајт:           www.lkv.org.rs