Органи и функције

Директор и помоћници директора


Директор Лекарске коморе Србије

 Др Милан Динић, приватна лекарска пракса

Помоћници директорa

Мр сци. мед. Ненад Ђоковић, Крагујевац, државна лекарска пракса

Др Миодраг Станић, Београд, приватна лекарска пракса

 


Управни одбор


Председник Управног одбора

Др Милан Симић, државна лекарска пракса

Потпредседници Управног одбора

Мр сци. мед. Томислав Стантић, приватна лекарска пракса

Др Љубиша Недељковић, државна лекарска пракса

Чланови Управног одбора

Др Снежана Гајић

Др Рада Петровић

Др Сеад Личина

Др Душан Петровић

Др Небојша Илић

Др Нада Јовановић Васиљевић

Др Мирјана Лапчевић

Др Светлана Сараволац Стефановић

Др Слађана Илић

Др Олга Поповић

Др Данка Грудић

Др Бојана Павловић

Др Мирослав Миљковић

Др Ивана Јанковић

 

Надзорни одбор

 

Председник Надзорног одбора

Др  Бранко Радивојевић, Смедерево, државна лекарска праксa

Потпредседник Надзорног одбора

Др Дејан Нешић, Београд, државна лекарска пракса

Чланови

Др Иван Илић

Др Бранко Миличевић

Др Славица Чанковић

 

Скупштина

 

Председник Скупштине Лекарске коморе Србије

Прим. др. сци. мед. Јадранка Равић, приватна лекарска пракса

Потпредседници Скупштине Лекарске коморе Србије

Др Саша Младеновић, државна  лекарска праксa

Др Гордана Пантелић, приватна лекарска пракса

 

Делегати Скупштине Лекарске коморе Србије

 

Посебни одбори

 

Посебан одбор за стручна питања и стручни надзор

Др Славиша Радосављевић - Председник
Др Јусуф Нуковић
Др Владан Милошевић
Др Радисав Пантић
Др Радомир Радивојевић
Др Драгана Трифуновић Балановић
Др Ненад Голубовић
Др Владан Стефановић
Др Србобран Бранковић
Др Мирослав Миљковић
 

Посебан одбор за медицинску етику

Др Славица Младеновић – Председник
Др Милош Мирковић
Др Снежана Кузмановић
Др Бојана Павловић
Др Драгана Попов
Др Гордана Иванов
Др Аксентије Тошић
Др Владимир Обрадовић
Др Драган Китановић
 

Посебан одбор за медицинско образовање

Др Србислава Милинић - Председник
Др Слађана Илић
Др Марија Марковић
Др Јован Димитријевић
Др Душко Спасовски
Др Давид Стојановић
Др Љиљана Теофилски
Др Јасмина Савковић
Др Саша Зајић
Др Радивоје Лазић 
 

Посебан одбор за јавно здравље и примарну здравствену заштиту у државној пракси

Др Сергеј Лазаров – председник
Др Снежана Трајкова Милић
Др Хаџи Миливоје Вуковић
Др Мирјана Лапчевић
Др Бранислав Ивановић
Др Светлана Малешевић
Др Светлана Детки
Др Радмила Лечић,
Др Данијела Цветковић,
Др Синиша Јаковљевић
 

Посебан одбор за примарну здравствену заштиту у приватној пракси

Др Славица Гутић – Председник
Др Данка Грудић
Др Предраг Мијаиловић
Др Бранка Јоцић
Др Снежана Јовановић
Др Радмила Јанковић
Др Роберт Вајс
 

Посебан одбор за секундарну и терцијарну здравствену заштиту у државној пракси

Др Ивана Јанковић – Председник
Др Снежана Ковачевић
Др Велимир Кнежевић
Др Филип Пилиповић
Др Младен Павловић
Др Јован Младеновић
Др Весна Савић
Др Милан Ковијанић
Др Зоран Пуслојић
Др Здравко Ждрале 
 

Посебан одбор за секундарну и терцијарну здравствену заштиту у приватној пракси

Др Марина Столић
Др Драгољуб Мандић
Др Ана Јовановић
Др Драган Стефановић
 

Посебан одбор за међународну сарадњу

Др Милан Манојловић - Председник
Др Миливоје Милошаковић
Др Драгољуб Симић
Др Стева Станишић
Др Бобан Ђорђевић
Др Небојша Тасић
Др Славиша Минић
Др Горан Стефановић
Др Светлана Сараволац Стефановић
Др Слободан Овука

Етички одбор

Др Младен Првуловић - председник
Др Мирјана Лапчевић
Др Весна Јањушевић
Др Бојана Павловић
Др Драган Данкуц
Др Јожеф Сирак
Др Јовица Јовановић
Др Ивица Милосављевић
Др Саша Зајић
Др Снежана Дабетић-Недељковић
Др Владимир Срећковић
Др Владан Милошевић
Др Звездан Милановић
Др Јелица Крчмаревић
Др Надица Ковачевић

 

Врховни суд части

Др Милан Парезановић – Заменик председника
Др Радослав Радосављевић
Др Борисав Јанковић
Др Драган Вуканић
Др Татјана Стојишић
Др Недељка Бошков
Др Данијел Жупић
Др Славица Младеновић
Др Стева Станишић
Др Мирослава Јевтић
Др Милан Кнежевић
Др Радимир Јанковић
Др Славиша Минић
Др Александар Павловић

СПИСАК ОРГАНА, ОДБОРА, РАДНИХ ТЕЛА И КОМИСИЈА У ЛЕКАРСКОЈ КОМОРИ СРБИЈЕ И РЕГИОНАЛНИМ ЛЕКАРСКИМ КОМОРАМА - ЈАНУАР 2016 ГОДИНЕ

Лекарска комора Србије:

ЛКС: 1 директор ЛКС + 2 помоћника директора ЛКС

Скупштина ЛКС: 1 председник + 2 потпредседника

Управни одбор ЛКС: 1 председник + 2 потпредседника

Надзорни одбор ЛКС: 1 председник + 1 заменик председника

Врховни суд части: 1 председник + 1 заменик председника

Етички одбор: 1 председник

Посебни одбори:

 1. ПО за медицинско образовање 1 председник + 1 потпредседник
 2. ПО за међународну сарадњу 1 председник + 1 потпредседник
 3. ПО за медицинску етику 1 председник + 1 потпредседник
 4. ПО за стручна питања и стручни надзор 1 председник + 1 потпредседник
 5. ПО за јавно здравље и ПЗЗ у државној пракси 1 председник + 1 потпредседник
 6. ПО за ПЗЗ у приватној пракси 1 председник + 1 потпредседник
 7. ПО за СИТ у државној пракси 1 председник + 1 потпредседник

Радно тело Скупштине ЛКС за покретање јавне расправе о положају лекара у РС: 1 председник

Уређивачки одбор гласника

Издавачки савет

Укупно: 1 директор, 2 помоћника директора, 13 председника, 11 потпредседника и 2 заменика председника

 

Регионалне лекарске коморе:

РЛК: 1 председник + 2 потпредседника по региону

Скупштина РЛК: 1 председник + 2 потпредседника по региону

Извршни одбор: 1 председник + 1 потпредседник по региону

Надзорни одбор: 1 председник по региону

Суд части:  1 председник + 1 заменик председника по региону

Посебни одбори:

 1. ПО за медицинско образовање: 1 председник + 1 потпредседник (5 одбора)
 2. ПО за медицинску етику: 1 председник + 1 потпредседник (5 одбора)
 3. ПО за стручна питања и стручни надзор: 1 председник + 1 потпредседник (5 одбора)
 4. ПО за јавно здравље и ПЗЗ у државној пракси: 1 председник + 1 потпредседник (5 одбора)
 5. ПО за ПЗЗ у приватној пракси: 1 председник + 1 потпредседник (4 одбора)
 6. ПО за СИТ у државној пракси: 1 председник + 1 потпредседник (5 одбора)
 7. ПО за СИТ у приватној пракси: 1 председник + 1 потпредседник (3 одбора)

Комисија фонда солидарне помоћи: 1 председник + 1 потпредседник (5 комисија)

Комисија за посредовање:  1 председник (4 комисијe)

Укупно: 66 председника и 62 потпредседника и 5 заменика председника