Органи и функције

Директор и помоћници директора


Директор Лекарске коморе Србије

 Др Милан Динић, приватна лекарска пракса

Помоћници директорa

Др Миодраг Станић, Београд, приватна лекарска пракса

Др Ненад Ђоковић, Крагујевац, државна лекарска пракса

 


Управни одбор


Председник Управног одбора

Др Владимир Кљајић, државна лекарска пракса

Потпредседници Управног одбора

Др Драгољуб Мандић, приватна лекарска пракса

Др Владимир Илић, државна лекарска пракса

Чланови Управног одбора

Др Александра Костић

Др Горан Стојановић

Др Саша Зајић

Др Горан Азањац

Др Слађана Илић

Др Саша Младеновић

Др Синиша Јаковљевић

Др Никола Чолић

Др Сеад Личина

Др Александар Станковић

Др Бранко Радивојевић

Др Дејан Нешић

Др Милена Јововић

Др Томислав СтантићНадзорни одбор

 

Председник Надзорног одбора

Др  Славица Чанковић, државна лекарска праксa

Потпредседник Надзорног одбора

Др Маја Тодоровић, државна лекарска пракса

Чланови

Др Милан Петровић

Др Млађан Голубовић

Др Драган Арсић

 

Скупштина

 

Председник Скупштине Лекарске коморе Србије

Др Гордана Лучић, државна лекарска пракса

Потпредседници Скупштине Лекарске коморе Србије

Др Драган Ђорђевић, државна  лекарска праксa

Др Јадранка Равић, приватна лекарска пракса

 

Делегати Скупштине Лекарске коморе Србије

 

Посебни одбори

 

Посебан одбор за стручна питања и стручни надзор

Др Радула Дуњић

Др Александар Јанићијевић

Др Љерка Попов

Др Јован Јаконић

Др Владимир Илић

Др Иван Илић

Др Зорица Џида

Др Сеад Личина

Др Милош Мирковић

Др Милутин Андрић

 

Посебан одбор за медицинску етику

Др Јасна Кекић

Др Ксенија Петровић

Др Славољуб Катић

Др Момир Милојевић

Др Мирољуб Стоиљковић

Др Драган Китановић

Др Аксентије Тошић

Др Бранко Радивојевић

Др Драган Ивановић

Др Бојан Павловић

 

 

Посебан одбор за медицинско образовање

Др Дејан Нешић

Др Нела Пушкаш

Др Синиша Стојић

Др Драган Вемић

Др Саша Зајић

Др Јовица Јовановић

Др Владан Секулић

Др Рада Петровић

Др Владан Перић

Др Звездан Милановић

 

Посебан одбор за јавно здравље и примарну здравствену заштиту у државној пракси

Др Милена Јововић

Др Бранка Лазић

Др Нина Смиљанић

Др Гордана Вукићевић

Др Драган Ђорђевић

Др Ивана Ђорђевић

Др Горан Ђорђевић

Др Милош Поткрајац

Др Петар Чанковић

Др Зоран Савић

 

Посебан одбор за примарну здравствену заштиту у приватној пракси

Др Владимир Ћурчић

Др Исидора Андрејић Сбутега

Др Томислав Стантић

Др Славица Гутић

Др Ирена Митић

Др Петар Бабовић

Др Предраг Мијаиловић

Др Добрила Дражовић

 

Посебан одбор за секундарну и терцијарну здравствену заштиту у државној пракси

Др Слађана Михајловић

Др Филип Пилиповић

Др Мирсад Маљановић

Др Цвета Рогановић

Др Александар Станковић

Др Дејан Поповић

Др Велимир Кнежевић

Др Снежана Ковачевић

Др Златица Мирковић

Др Татјана Влашковић
 

Посебан одбор за секундарну и терцијарну здравствену заштиту у приватној пракси

Др Татјана Икић

Др Биљана Кубура

Др Хранислав Ђолић

Др Катарина Радошевић Вучковић

 

Посебан одбор за међународну сарадњу

Др Небојша Тасић

Др Никола Чолић

Др Снежана Томашевић Тодоровић

Др Таита Стојилковић

Др Братислава Шарац

Др Љубомир Динић

Др Вељко Ђенадић

Др Зоран Перић

Др Јован Младеновић

Др Небојша Стевановић

Етички одбор

Др Горан Богдановић - председник

Др Сандра Грујичић

Др Татјана Икић

Др Милош Дујовић

Др Јожеф Сирак

Др Татјана Воскресенски

Др Предраг Вујић

Др Кристијан Николић

Др Петар Вулановић

Др Марија Марковић

Др Снежана Дабетић Недељковић

Др Михаило Пантовић

Др Љубиша Недељковић

Др Милица Миљковић

Др Татјана Новаковић

 

Врховни суд части

Др Борисав Јанковић

Др Радослав Радосављевић

Др Душан Глигоријевић

Др Зоран Ђерманов

Др Душан Вапа

Др Владимир Папић

Др Радован Караџић

Др Славица Ђуровић

Др Зоран Радовановић

Др Александар Павловић

Др Јулијана Рашић

Др Блажо Турковић


СПИСАК ОРГАНА, ОДБОРА, РАДНИХ ТЕЛА И КОМИСИЈА У ЛЕКАРСКОЈ КОМОРИ СРБИЈЕ И РЕГИОНАЛНИМ ЛЕКАРСКИМ КОМОРАМА - ЈАНУАР 2016 ГОДИНЕ

Лекарска комора Србије:

ЛКС: 1 директор ЛКС + 2 помоћника директора ЛКС

Скупштина ЛКС: 1 председник + 2 потпредседника

Управни одбор ЛКС: 1 председник + 2 потпредседника

Надзорни одбор ЛКС: 1 председник + 1 заменик председника

Врховни суд части: 1 председник + 1 заменик председника

Етички одбор: 1 председник

Посебни одбори:

 1. ПО за медицинско образовање 1 председник + 1 потпредседник
 2. ПО за међународну сарадњу 1 председник + 1 потпредседник
 3. ПО за медицинску етику 1 председник + 1 потпредседник
 4. ПО за стручна питања и стручни надзор 1 председник + 1 потпредседник
 5. ПО за јавно здравље и ПЗЗ у државној пракси 1 председник + 1 потпредседник
 6. ПО за ПЗЗ у приватној пракси 1 председник + 1 потпредседник
 7. ПО за СИТ у државној пракси 1 председник + 1 потпредседник

Радно тело Скупштине ЛКС за покретање јавне расправе о положају лекара у РС: 1 председник

Уређивачки одбор гласника

Издавачки савет

Укупно: 1 директор, 2 помоћника директора, 13 председника, 11 потпредседника и 2 заменика председника

 

Регионалне лекарске коморе:

РЛК: 1 председник + 2 потпредседника по региону

Скупштина РЛК: 1 председник + 2 потпредседника по региону

Извршни одбор: 1 председник + 1 потпредседник по региону

Надзорни одбор: 1 председник по региону

Суд части:  1 председник + 1 заменик председника по региону

Посебни одбори:

 1. ПО за медицинско образовање: 1 председник + 1 потпредседник (5 одбора)
 2. ПО за медицинску етику: 1 председник + 1 потпредседник (5 одбора)
 3. ПО за стручна питања и стручни надзор: 1 председник + 1 потпредседник (5 одбора)
 4. ПО за јавно здравље и ПЗЗ у државној пракси: 1 председник + 1 потпредседник (5 одбора)
 5. ПО за ПЗЗ у приватној пракси: 1 председник + 1 потпредседник (4 одбора)
 6. ПО за СИТ у државној пракси: 1 председник + 1 потпредседник (5 одбора)
 7. ПО за СИТ у приватној пракси: 1 председник + 1 потпредседник (3 одбора)

Комисија фонда солидарне помоћи: 1 председник + 1 потпредседник (5 комисија)

Комисија за посредовање:  1 председник (4 комисијe)

Укупно: 66 председника и 62 потпредседника и 5 заменика председника