СЕМИНАР „ЛЕКАРСКА ГРЕШКА“

среда, 02 децембар 2009

 Последњих година у стручној јавности, а много више у широј јавности, употребљава се појам „лекарске грешке“ за све што је повезано са сумњом у исправност лечења укључујући и медицинске грешке, нежељене ефекте лечења као и само несавесно лечење. При свему томе, сама дефиниција појма „лекарске грешке“ није потпуна, врло је широка и у судским процесима тешко доказива. То не може користити никоме, ни пацијентима, ни лекарима, а понајмање јавности.

Два су основна концепта у дефинисању појма лекарске грешке. Први се базира на проценама судских вештака медицинске струке и то је данас ситуација у Србији. Други концепт је базиран на обавезној примени протокола лечења, који се постављају за сваку процедуру дијагностике и терапије болести. Свако одступање од њих означава се лекарском грешком.

Са овим проблемом сусрећу се лекари и пацијенти, али и редовни судови, судије, тужиоци и адвокати, здравствена инспекција, надзорници, вештаци, а од оснивања Коморе и судије судова части Коморе.

Циљ семинара јесте ближе упознавање са дефиницијама појма „лекарска грешка“, са досадашњим искуствима у Србији, али и на Исланду у Словенији и Хрватској. 

Предавачи су представници лекарских комора, судски медицинари и правници непосредно ангажовани у дисциплинским процесима, а циљне групе су лекари, али и тужиоци, судије, пацијенти и медији.

Овај семинар представља први у низу којим ће се Лекарска комора Србије бавити са темом лекарске грешке и лекарске одговорности .

                                   СЕМИНАР    „ЛЕКАРСКА ГРЕШКА“

                                                  Нови Сад, 
                                   Новосадски сајам - Мастер центар 
                                Петак, 04.12.2009.године у 11 часова

                                                ПРОГРАМ

             1.Правни аспекти лекарске одговорности у Србији,
    Прим др Татјана Радосављевић, директор Лекарске коморе Србије
                      
            2.Судско медицински аспекти лекарске одговорности
    Проф др Слободан Ковачевић, председник Врховног суда части ЛКС
                      
            3.Лекарска грешка  - искуство Исланда, 
     Др Катрин Фјелдстед, потпредседник Сталног комитета лекара Европе

                                                   ПАУЗА

            4.  Лекарска грешка – Појам и дефиниција
     Дејан Бабић, правни заступник Лекарске коморе Србије

            5. Искуства Хрватске Лијечничке Коморе у одређивању и дефинисању   појма  лекарске грешке, 
     Николина Будић, тајник  Хрватске Лијечничке Коморе

            6. Искуства  Здравнишке Зборнице Словеније у смањивању броја    лекарских грешака, 
      Бране Добникар, генерални секретар Здравнишке Зборнице Словеније

За додатне информације обратите се стручној служби Регионалне лекарске коморе Војводине.