Избори 2010

среда, 19 мај 2010

На основу одредбе из члана 14. Правилника о поступку кандидовања, начину избора и опозива чланова Скупштине и других органа Лекарске коморе Србије и чланова скупштине и других органа Регионалних лекарских комора у њеном саставу, на другом делу 6. редовне седнице, а који је одржан дана 19. априла 2010. године у просторијама Општине Нови Београд, Скупштина лекарске коморе Србије је, по 5. тачки дневног реда, донела следећу
 
                                                        О Д Л У К У
 
Расписују се непосредни избори за чланове Скупштине Лекарске коморе Србије и за чланове скупштина Регионалних лекарских комора у њеном саставу.
Избори ће се спровести у недељу, 20. јуна 2010. године.
Изборне радње почињу да теку почев од 26. априла 2010. године.
 
 
 
 
                                                         СКУПШТИНА ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
                                                         др. Нада Радан Милованчев, потпредседник
 
Одлука о избору централне изборне комисије Лекарске коморе Србије
Правилник о поступку кандидовања, начину избора и опозива чланова Скупштине и других органа ЛКС и чланова Скупштине и  других органа  Регионалних лекарских комора у њеном саставу
Одлука о утврђеним Изборним јединицама за изборе чланова Скупштине  и других органа ЛКС и чланова Скупштине и других органа РЛК у њеном   саставу 
Мапа Изборних јединица РЛК Београда
Мапа Изборних јединица РЛК Војводина - државна пракса
Мапа Изборних јединица РЛК Војводина - приватна пракса
Мапа Изборних јединица РЛК Централна и Западна Србија - државна пракса
Мапа Изборних јединица РЛК Централна и Западна Србија - приватна пракса
Мапа Косова и Метохије
Мапа територија надлежности РЛК у Србији
Пословник о раду Централне изборне комисије ЛКС
Одлука о именама Роковника 
Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за чланове Скупштине ЛКС и чланова Скупштина РЛК, расписаних за 20.06.2010.године - пречишћен текст