РЕЗУЛТАТИ ИЗОБРА ОДРЖАНИХ 20. и 27. јуна .2010. године

среда, 30 јун 2010

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦЕНТРАЛНЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ на Изборима за Делегате Скупштине ЛКС и Скупштина РЛК одржаних 20.06.2010. године ( поновљених 27.06.2010. године)

РЕШЕЊЕ ЦЕНТРАЛНЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ Лекарске коморе Србије о проглашењу резултата Избора за чланове Скупштине Лекарске коморе Србије који су одржани 20. и 27. јуна 2010. године

РЕШЕЊЕ ЦЕНТРАЛНЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ Лекарске коморе Србије о проглашењу резултата Избора за чланове Скупштине Регионалне лекарске коморе Београда, који су одржани 20. и 27. јуна 2010. године

РЕШЕЊЕ ЦЕНТРАЛНЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ Лекарске коморе Србије о проглашењу резултата Избора за чланове Скупштине Регионалне лекарске коморе Војводине, који су одржани 20. и 27. јуна 2010. године

РЕШЕЊЕ ЦЕНТРАЛНЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ Лекарске коморе Србије о проглашењу резултата Избора за чланове Скупштине Регионалне лекарске коморе за централну и западну Србију, који су одржани 20. и 27. јуна 2010. године

РЕШЕЊЕ ЦЕНТРАЛНЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ Лекарске коморе Србије о проглашењу резултата Избора за чланове Скупштине Регионалне лекарске коморе за југоситочну Србију, који су одржани 20. и 27. јуна 2010. године

РЕШЕЊЕ ЦЕНТРАЛНЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ Лекарске коморе Србије о проглашењу резултата Избора за чланове Скупштине Регионалне лекарске коморе за Косово и Метохију, који су одржани 20. и 27. јуна 2010. године