ДОПУНСКИ ИЗБОРИ

среда, 20 октобар 2010

На основу члана 5. став 2) тачка 19 Правилника о поступку кандидовања, начину избора и опозива чланова Скупштине и других органа Лекарске коморе Србије и чланова скупштине и других органа регионалних лекарских комора у њеном саставу (седница Скупштине ЛКС од 19.04.2010.г.), Централна изборна комисија на седници одржаној 20.10.2010. године, донела је 

Роковник  ( pdf ) за вршење изборних радњи у поступку спровођења допунских Избора за чланове Скупштине ЛКС и чланове Скупштина регионалних лекарских комора, расписаних за 28.11.2010. године.

 

 

Закључак Централне Изборне Комисије  ( pdf 

Решење Централне Изборне Комисије о одређивању бирачких места за допунске Изборе (pdf )

Решење о закључењу бирачког списка за допунске Изборе ( pdf )

Решење о именовању Бирачких одбора за допунске Изборе ( pdf )

Решење о закључењу Збирне листе ЛКС за допунске Изборе ( pdf )

Решење о закључењу Збирне листе РЛК Београд за допунске Изборе ( pdf )

Решење о закључењу Збирне листе РЛК за југоисточну Србију за допунске Изборе ( pdf )

Решење о закључењу Збирне листе РЛК за централну и западну Србију за допунске Изборе ( pdf )

Решење о закључењу Збирне листе РЛК Војводине за допунске Изборе ( pdf )

Решење о закључењу Збирне листе РЛК за Косово и Метохију за допунске Изборе ( pdf )