Одлука о расписивању и спровођењу избора за чланове Скупштине Лекарске коморе Србије

среда, 15 март 2006

На основу члана 53, ставa 5. Закона о коморама здравствених радника („Службени гласник РС“, број 107/05) и члана 13. Статутарне одлуке Лекарске коморе Србије, Одбор за припрему конституисања и почетак рада Лекарске коморе Србије на седници одржаној 15. марта 2006. године доноси

 

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ И СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ

СКУПШТИНЕ ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈE

 

 

Члан 1.

 

Расписују се избори за чланове Скупштине Лекарске коморе Србије (даље: Комора).

Поступак кандидовања и избора чланова Скупштине Коморе обавиће се у року од 60 дана од дана

доношења Одлуке о расписивању и спровођењу избора за чланове Скупштине лекарске коморе Србије

(даље: Одлука).

Поступак кандидовања треба завршити до 20. априла 2006. године.

Изборе треба спровести у недељу 14. маја 2006. године од 10 до 13 часова.

 

Члан 2.

 

На изборима из члана 1. ове одлуке бира се 100 чланова Скупштине Коморе.

Од укупног броја чланова Скупштине Коморе 70 чланова се бира из здравствених установа, а 30

чланова из приватне праксе.

 

Члан 3.

 

Изборне јединице чине подружнице Српског лекарског друштва (даље: СЛД), Друштва лекара Војводине

СЛД (даље: ДЛВ СЛД) и Друштва лекара Косова и Метохије СЛД (даље: ДЛКиМ СЛД) и за здравствене

установе и приватну праксу.

Организацију избора за докторе медицине из приватне праксе и њихово надгледање и верификацију

спровешће Приватна лекарска комора Србије.

 

Члан 4.

 

Организација избора за чланове Скупштине Коморе спровешће се у пет регионалних центара:

1. Београд – као самостални регион,

2. Нови Сад – за регион Војводине,

3. Крагујевац – за регион централне и југозападне Србије,

4. Ниш – за југоисточну Србију и

5. Косовска Митровица – за регион Косова и Метохије.

 

Члан 5.

 

При изборима за Скупштину Коморе у подружницама у којима ће се одржати избори примењује се принцип

да се на 300 лекара бира један члан Скупштине.

У регионима са центрима у Београду, Крагујевцу и Нишу бира се 17 чланова из здравствених установа,

у Новом Саду 15 чланова и у Косовској Митровици 4 члана.

 

Члан 6.

 

Изборне комисије образују и њене чланове именују СЛД, ДЛВ СЛД и ДЛКиМ СЛД.

За сваки регионални центар из члана 4. ове одлуке образује се регионална изборна комисија од пет

чланова, а за сваку подружницу у којој се одржавају избори образује се изборна комисија од три

члана.

 

Члан 7.

 

Регионална изборна комисија организује целокупну изборну активност за чланове Скупштине Коморе на

територији региона, образује изборне комисије за сваку подружницу у којој се одржавају избори у

региону и именује њихове чланове.

Регионалне изборне комисије су обавезне да доставе извештај Одбору за припрему конституисања и

почетак рада Коморе (даље: Одбор) о завршеним припремама за спровођење избора најкасније седам

дана пре дана избора.

 

По обављеним изборима, а на основу примљених записника из подружница у којима су одржани избори,

регионална изборна комисија саставља извештај о изабраним члановима Скупштине Коморе и записнике

доставља Одбору.

 

Члан 8.

 

Подружнице с бројем лекара мањим од 300 групишу се тако да њихов укупан број буде већи од 300, а

подружница у којој ће се одржати избори биће она која има највећи број лекара.

 

Члан 9.

 

Изборе за приватну праксу спроводи Приватна лекарска комора Србије (даље: Приватна комора).

Приватна комора образује изборне комисије у регионалним центрима из члана 4. ове одлуке, као и

изборне комисије за сваку подружницу у којој се одржавају избори.

Списак подружница у којима ће се одржати избори и број чланова Скупштине Коморе из редова приватне

лекарске праксе:

 

За регион Београд 11 чланова (Звездара, Гроцка, Врачар, Стари Град, Савски венац, Вождовац, Палилула, Нови Београд, Земун, Сурчин, Чукарица, Раковица, Младеновац, Сопот и Лазаревац)

 

За регион Војводине 7 чланова

Нови Сад, бира се 2 (Бач, Бачка Паланка, Бечеј, Жабаљ, Србобран, Сремски Карловци, Темерин, Тител),

 

Суботица, бира се 1 (Бачка Топола, Мали Иђош, Кањижа, Нови кнежевац),

 

Сомбор, бира се 1 (Апатин, Оџаци, Кула, Врбас),

 

Зрењанин, бира се 1 (Житиште, Нови Бечеј, Нова Црња, Сечањ, Кикинда, Чока, Сента, Ада)

 

Панчево, бира се 1 (Алибунар, Бела Црква, Ковачица, Ковин, Опово, Пландиште, Вршац),

 

Сремска Митровица, бира се 1 (Инђија, Рума, Бачка Паланка, Стара Пазова, Бачки Петровац, Шид, Ириг),

 

За регион централне и југоисточне Србије 6 чланова

 

Крагујевац, бира се 1 (Баточина, Аранђеловац, Топола, Јагодина, Рековац, Деспотовац, Свилајнац, Ћуприја, Парићин),

 

Смедерево, бира се 1 (Смедеевска Паланка, Велика Плана),

 

Шабац, бира се 1 (Владимирци, Богатић, Коцељева, Ваљево, Осечина, Мионица, Уб, Лајковац, Лозница, Мали Зворник, Љубовија, Крупањ),

 

Ужице, бира се 1 (Чачак, Горњи Милановац, Лучани, Ариље, Ивањица, Нова Варош, Бајина Башта, Пријепоље, Прибој),

 

Краљево, бира се 1 (Врњачка Бања, Рашка),

 

Нови Пазар, бира се 1 (Тутин, Сјеница),

 

За регион југоисточне Србије 6 чланова

 

Ниш, бира се 2 (Дољевац, Соко Бања, Гаџин -Хан, Блаце, Житорођа, Куршумлија, Прокупље, Пирот, Димитровград, Бела Паланка)

 

Пожаревац, бира се 1 (Петровац, Велико Градиште, Голубац, Жабари, Жагубица, Кучево, Мало Црниће)

 

Зајечар, бира се 1 (Бољевац, Књажевац, Бор, Мајданпек, Неготин, Кладовао),

 

Врање, бира се 1 (Босилеград, Владичин Хан, Сурдулица, Прешево, Бујановац, Лесковац, Црна

Трава, Медвеђа, Лебане, Власотинце)

 

Крушевац, бира се 1 (Александровац, Брус, Трстеник, Ћићевац, Ражањ, Алексинац)

 

Члан 10.

 

Списак подружница у којима ће се одржати избори и чланови Скупштине Коморе који се бирају у свакој

од њих:

 

1. За регион Београда

 

Подружница Дом здравља "Вождовац" (општина Вождовац), бира се 1

Подружница КБЦ "Звездара" (општине Звездара, Гроцка и Палилула), бирају се 2

 

Подружница Дома здравља "Земун" (општина Земун), бира се 1

Подружница Дома здравља "Раковица" (општине Раковица, Сопот, Лазаревац, Барајево и Младеновац),

бира се 1

Подружница Дома здравља "Нови Београд" (Нови Београд), бира се 1

Подружница Клинички центар Србије (општине Савски венац и Врачар), бира се 9

Подружница Дома здравља "Стари град" (општина Стари град), бира се 1

Подружница Дома здравља "Чукарица" (општине Чукарица и Обреновац), бира се 1

 

2. За регион Војводине

 

Суботица, бирају се 2 (Суботица и Сента са општинама Кањижа, Нови Кнежевац, Ада и Чока)

Сомбор, бира се 1 (Сомбор са општинама Оџаци, Бач и Апатин)

Врбас, бира се 1 (Врбас, Кула, Бачка Топола и општине Србобран и Мали Иђош)

Кикинда, бира се 1 (Кикинда са општином Нова Црња)

Зрењанин, бирају се 2 (Зрењанин, Бечеј и општине Житиште, Тител, Сечањ и Нови Бечеј)

Нови Сад, бира се 5 (Нови Сад, Бачка Паланка, Бачки Петровац и Темерин са општинама Беочин, Жабаљ и Сремски Карловци)

Вршац, бира се 1 (Вршац са општинама Пландиште, Алибунар и Бела Црква)

Панчево, бирају се 1 (Панчево и Ковин са општинама Опово и Ковачица)

Сремска Митровица, бира се 1 (Инђија и Рума са општинама Стара Пазова, Шид, Ириг и Пећинци)

 

3. За регион централне и југозападне Србије

 

Смедерево, бирају се 2 (Смедерево, Смедеревска Паланка и Велика Плана)

Шабац, бира се 1 (Шабац и општине Владимирци, Богатић и Коцељева)

Лозница, бира се 1 (Лозница и општине Мали Зворник, Крупањ и Љубовија)

Ваљево, бира се 1 (Ваљево и општине Осечина, Мионица, Уб и Лајковац)

Крагујевац, бирају се 3 (Крагујевац и општине Баточина и Кнић, Аранђеловац и општине Рача и Топола)

Јагодина, бира се 1 (Јагодина и општине Рековац, Деспотовац и Свилајнац)

Ћуприја, бира се 1 (Ћуприја и општина Параћин)

Чачак, бирају се 2 (Чачак, Горњи Милановац и општине Лучани, Ариље, Ивањица и Љиг)

Ужице, бирају се 2 (Ужице, Нова Варош и општине Чајетина, Пожега, Бајина Башта, Косјерић, Пријепоље и Прибој)

Краљево, бирају се 2 (Краљево, Врњачка Бања, Трстеник, Рашка)

Нови Пазар, бира се 1 (Нови Пазар, Тутин и Сјеница)

 

4. За регион југоисточне Србије

 

Пожаревац, бира се 1 (Пожаревац и општине Голубац, Велико Градиште, Мало Црниће, Жабари и Петровац на Млави)

Неготин, бира се 1 (Неготин, Кладово, Мајданпек и општине Кучево и Жагубица)

Зајечар, бирају се 2 (Зајечар, Бор, Књажевац и општине Бољевац и Сврљиг)

Алексинац, бира се 1 (Алексинац, Сокобања и општина Ражањ)

Ниш, бира се 6

Пирот, бира се 1 (Пирот, Бела Паланка и општине Димитровград и Бабушница)

Лесковац, бирају се 2 (Лесковац, Бојник и општине Лебане, Медвеђа, Гаџин Хан и Власотинце)

Врање, бира се 1 (Врање са подружницама Бујановац, Владичин Хан и Сурдулица са општинама Трговиште, Босилеград, Црна Трава и Прешево)

Крушевац, бира се 1 (Крушевац и општине Ћићевац, Варварин и Александровац)

Прокупље, бира се 1 (Прокупље и Куршумлија и општине Дољевац, Мерошина, Житорађа и Блаце)

 

5. За регион Косова и Метохије

 

Грачаница, бирају се 3 (Приштина, Подујево, Косово Поље, Липљан, Штимље, Качаник, Штрпце, Урошевац, Призрен, Сува Река, Ораховац, Драгаш, Пећ, Дечани, Ђаковица, Клина, Исток, Гњилане, Косовска Каменица, Витина и Ново Брдо)

Косовска Митровица, бира се 1 (Косовска Митровица, Лепосавић, Зубин Поток, Вучитрн и Звечан)

 

Члан 11.

 

Позив на изборе за чланове Скупштине Коморе је јаван и општи и објављује се преко средстава јавног

информисања, преко подружница и секција СЛД, ДЛВ СЛД, ДЛКиМ СЛД, здравствених установа, Приватне

лекарске коморе Србије, Лекарске коморе Војводине, удружења лекара и конференција за медије

Одбора.

 

Члан 12.

 

Сваки лекар може бити кандидован за члана Скупштине Коморе уколико испуњавају услове из члана 4.

Закона о коморама здравствених радника.

 

Кандидата за члана Скупштине Коморе могу предложити колективно лекари здравствене установе,

подружнице и секције СЛД, медицински факултети, лекарска удружења и постојеће лекарске коморе у

складу са чланом 4. Закона о коморама здравствених радника.

За кандидатуру из претходног става предлагач доставља записник са кандидационог састанка.

Кандидатура за члана Скупштине Коморе може бити и лична, када кандидат мора имати најмање 20

потписа подршке лекара с њиховим личним подацима.

 

Члан 13.

 

Кандидатуре се предају поштом или лично Изборној комисији подружнице у којој се одржавају избори.

На основу кандидатуре Изборна комисија подружнице у којој се одржавају избори сачињава гласачки

листић по азбучном реду. Ова одредба се односи и на здравствене установе и на приватну праксу.

Кандидати који у подружницама у којима се одржавају избори добију највећи број гласова тајним

гласањем изабрани су за чланове Скупштине Коморе, што констатује Изборна комисија подружнице на

основу записника.

 

Члан 14.

 

На основу примљених извештаја и записника од регионалних изборних комисија Одбор врши верификацију

изабраних чланова Скупштине Коморе.

 

О неправилности у изборном поступку обавештава се Одбор који доноси коначну одлуку.

 

Члан 15.

 

Одбор у складу са Законом о коморама здравствених радника сазива конститутивну седницу Скупштине

Коморе у року од 30 дана од дана избора чланова Скупштине Коморе.

 

Члан 16.

 

Ову одлуку доставити свим изборним комисијама, подружницама СЛД и Приватној лекарској комори

Србије.

 

Члан 17.

 

Ова одлука ће бити објављена у гласилима и интернет сајтовима СЛД и Приватне лекарске коморе

Србије и Лекарске коморе Војводине.

 

Члан 18.

 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

 

 

 

 

 

У Београду, 15. марта 2006. године Председник Oдбора

 

проф. др Војкан Станић