Састанак радне групе за припрему Статута Лекарске коморе Србије у Новом Саду

петак, 15 септембар 2006

Drugi sastanak članova radne grupe za pripremu Statuta Lekarske komore Srbije održan je 15. septembra 2006. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama Lekarske komore Vojvodine u Novom Sadu.

Na početku rada članove radne grupe je u ime domaćina, pozdravio Prof. dr Nikola Grujić, predsednik Lekarske komore Vojvodine. 

Sednici je prisustvovalo 8 od ukupno 11 članova radne grupe. U radnoj atmosferi razmatrani su predlozi Statuta Lekarske komore Srbije. Dr Zoran Bulatović je stavio na razmatranje radnu verziju Statuta Lekarske komore Srbije koju je pripremio autorski tim iz Novog Sada, a prihvatila ga je radna grupa za pripremu Statuta LKS na sastanku 16.08.2006, sa dopunama nakon sastanka Radne grupe za statut 11.9.2006. Kao prilog za diskusiju priložen je zapisnik sa sastanka članova skupštine LKS iz Vojvodine od 13. 9.2006. 

Članovi radne grupe razmotrili su i prihvatili radnu verziju u načelu, a zatim su razmatrali Statut po poglavljima i pojedinim članovima, na način da se nakon razmatranja svakog člana donosio jednoglasan zaključak koji je unet u zapisnik. U slučaju neslaganja pojedinih članova radne grupe, po pitanju nekog člana statuta ili načelno, u zapisnik je unešen tekst izdvojenog mišljenja. 

Sastanak je završen u 17 sati.