Друга конститутивна скупштина Лекарске коморе Србије

четвртак, 28 септембар 2006

У четвртак, 28. 9. 2006. године, у свечаној сали Скупштине општине Нови Београд, одржана је друга Седница конститутивне скупштине Лекарске коморе Србије.

На почетку рада чланове Скупштине су поздравили гости Проф. др Томица Милосављевић, министар здравља Републике Србије и Проф. др Војкан Станић, председник Српског лекарског друштва.

Седници је присуствовало 83 делегата од укупно 100. У веома конструктивној атмосфери разматрани су предлози Статута и Кодекса медицинске етике. Након дискусије у начелу за оба документа, вођена је дискусија по члановима Статута и Кодекса, на које су поједини чланови Скупштине имали амандмане. После четири сата расправе, усвојена су оба акта. Усвојен Статут Лекарске коморе Србије биће прослеђен на сагласност Министарству надлежном за послове здравља Репоублике Србије а након тога биће објављен у Службеном гласнику Републике Србије.

Статут ступа на снагу осмог дана након објављивања у Службеном гласнику РС.

Записник са друге Седнице конститутивне скупштине Лекарске коморе Србије можете видети или преузети у одељку  Акти и обрасци.