Састанак председника регионалних комора и председника Извршних одбора регионалних комора

среда, 07 фебруар 2007

Састанак председника регионалних комора и председника Извршних одбора регионалних комора одржан је 7. фебруара 2007. године у Београду. Седници су присуствовали изабрани функционери из свих регионалних комора.    

Уводну реч је одржао др Зоран Булатовић. Упутио је честитке свим изабраним функционерима регионалних комора у нади да ће евентуалне несугласице бити превазиђене.


На седници је констатовано да је неопходно одржати 3. Конститутивну седницу Скупштине ЛКС и да постоје одлуке Лекарске коморе за југоисточну Србију и Лекарске коморе Београда којима се на основу члана 28. Статута ЛКС тражи сазивање седнице. Одлучено је да др Вукосављевић упуту захтев за сазиванје привременом председавајућем Скупштине ЛКС у склопу већ договореног дописа, при чему ће датум бити накнадно прецизиран. Договорено је да и 3. Конститутивна седница Скупштине ЛКС буде одржана у Београду. За припрему места одржавања задужена је др Татјана Радосављевић.    
       
Предлог дневног реда за 3. Конститутивну седницу Скупштине ЛКС:
    
1. Усвајање записника са претходне седнице     
    
Предлози правилника и пословника:     
2. Пословник о раду Скупштине (припремиће ЛК југоисточне Србије)     
3. Правилник о изборима (припремиће ЛК југоисточне Србије)
4. Правилник о вођењу централне евиденције чланова (припремиће ЛК Војводине)     
5. Правилник о упису чланова и вођењу Именика Коморе (припремиће ЛК Војводине)       
6. Правник о организацији стручне службе (припремиће ЛК централне и западне Србије)     
7. Правилник о надокнади материјалних трошкова члановима Коморе (припремиће ЛК Војводине)        


Усвајање одлука:     
8. Одлука о висини месечне чланарине за 2007. годину (припремиће ЛК Војводине)       
9. Одлука о висини једнократне накнаде за упис у Комору за 2007. годину  (припремиће ЛК Војводине)      
10. Одлука о висини једнократне накнаде за издавање лиценце за период од 7 година за 2007. годину (припремиће ЛК Војводине)      
11. Одлука о висини надокнаде за издавање уверења и других докумената од стране Коморе за 2007. годину  (припремиће ЛК Војводине)       
12. Одлука о изгледу знака и обележја Коморе (припремиће ЛК Београда)       
13. Одлука о изгледу чланске карте (припремиће ЛК Београда)       
    
14. Доношење Одлуке о избору овлашћеног лица за процес регистрације Коморе.    
Договорено је да то лице буде др Зоран Булатовић. Овлашћење ће бити једнократно до избора Статутом предвиђених носилаца функција.     
    
Обезбеђивање привременог седишта ЛКС је у току и одлука о томе биће донета на следећем састанку овог тела.          

Предложено је да Трећа конститутивна седница Скупштине ЛКС буде одржана 15. марта 2007.године у Новом Београду са почетком у 11.00 сати.