Изабрани чланови скупштине лекарске коморе Србије за радну групу за наставак припреме почетка рада Лекарске коморе Србије

петак, 30 јун 2006

Изабрана је следећа Радна група:
  1. Прим. др Тања Радосављевић из Београда, државна лекарска пракса
  2. Др Зоран Булатовић из Новог Сада, приватна лекарска пракса
  3. Др Александар Радосављевић из Ниша, државна лекарска пракса
  4. Др Милан Симић из Ниша, државна лекарска пракса
  5. Мр др сц. мед. Снежана Јовановић из Ниша, приватна лекарска пракса
  6. Прим. мр сц. мед. Миљко Пејић из Ужица, државна лекарска пракса
  7. Др Славица Лукић Ојданић из Лознице, приватна лекарска пракса
  8. Др Љиана Стојадиновић из Пожаревца, приватна лекарска пракса
  9. Прим. др Рада Петровић из Чачка, државна лекарска пракса
  10. Др Зорица Прокић из Крагујевца, приватна лекарска пракса