Прва редовна седница Скупштине Лекарске коморе Србије

уторак, 26 фебруар 2008

26. фебруара 2008. године у 11 сати у Свечаној сали Скупштине Градске општине Нови Београд

СКУПШТИНА ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ 

ДНЕВНИ РЕД

 

 1. Усвајање записника са Треће конститутивне седнице Скупштине Лекарске коморе Србије, (материјал у прилогу),
 2. Извештај о раду ЛКС за 2007 годину, известилац, директор прим др Татјана Радосављевић (материјал у прилогу),
 3. Извештај о раду Управног одбора ЛКС за 2007 годину, известилац, др Зоран Булатовић (материјал у прилогу),
 4. Извештај о раду Надзорног одбора ЛКС за 2007 годину, известилац, проф. др Маријан Новаковић,
 5. Извештај о финансијском пословању ЛКС за 2007. годину, известилац, директор Коморе прим др Татјана Радосављевић (материјал у прилогу),
 6. Доношење годишњег Програма рада ЛКС за 2008 годину, известилац, директор Коморе прим др Татјана Радосављевић (материјал у прилогу),
 7. Усвајање финансијског плана ЛКС за 2008. годину, известилац директор Коморе прим др Татјана Радосављевић (материјал у прилогу),
 8. Информација о раду Регионалних лекарских комора,
 9. Предлог накнаде за упис у Именик ЛКС за 2008. годину, известилац Председник Управног одбора ЛКС др Зоран Булатовић,
 10. Предлог накнаде за издавање лиценце ЛКС за 2008. годину, известилац Председник Управног одбора др Зоран Булатовић,
 11. Предлог накнаде за чланарину за 2008. годину, известилац Председник Управног одбора ЛКС др Зоран Булатовић,
 12. Предлог накнада за издавање извода, уверења и потврда за 2008. годину, известилац Председник Управног одбора ЛКС др Зоран Булатовић,
 13. Предлог Одлуке о накнади материјалних трошкова члановима и запосленима у ЛКС и Регионалним лекарским коморама за 2008 годину известилац Председник Управног одбора ЛКС др Зоран Булатовић, (материјал у прилогу),
 14. Одлука о измени и допуни Статута ЛКС у вези са печатом ЛКС,
 15. Предлог Правилника о раду Судова части ЛКС који је намењен за разматрање у Регионалним лекарским коморама известилац др Милан Симић (материјал у прилогу).

Председник Скупштине 
Лекарске Коморе Србије 
проф др Милан Антонић


МАТЕРИЈАЛ ЗА СЕДНИЦУ

Записник са 3. седнице Скупштине Лекарске коморе Србије 
Извештај о раду ЛКС у 2007. години 
Извештај о раду УО ЛКС у 2007. години 
Предлог плана и програма рада ЛКС у 2008. години