Трећа конститутивна и изборна скупштина Лекарске коморе Србије

среда, 13 јун 2007

Oдржана је 13. јуна 2007. године у 11 сати у Свечаној сали Скупштине Градске општине Нови Београд.

УСВОЈЕНИ ПОСЛОВНИЦИ, ПРАВИЛНИЦИ И ОДЛУКЕ

Пословник о раду Скупштине ЛКС
Правилник о поступку кандидовања, начину избора и опозиву чланова Скупштине и других органа ЛКС
Правилник о упису и вођењу Именика чланова ЛКС
Правилник о вођењу централне евиденције чланова ЛКС (ne radi)
Одлука о надокнади материјалних трошкова члановима и запосленима у 2007. години
Одлука о висини накнаде за упис у Комору за 2007. годину
Одлука о висини накнаде за чланарину за 2007. годину
Одлука о висини накнаде за издавање лиценце за 2007. годину
Одлука о висини накнаде за издавање извода, уверења и потврда за 2007. годину

УСВОЈЕНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ, ПРИЈАВЕ, ОБРАСЦИ И УПУТСТВА

Информација о начину уписа 
Упутство за упис
Евиденциони лист 
Захтев за упис
Пријава здравствене установе
Пријава нездравствене установе

Све пословнике, правилнике, одлуке и обрасце можете наћи у одељку Акти и обрасци и Сервиси.


ОКВИРНА ГРАФИЧКА РЕШЕЊА ЗНАКА, ЛИЦЕНЦЕ И ЧЛАНСКЕ КАРТЕ


Logo Lekarske komore


Licenca


Clanska karta