Нормативни акти и обрасци

Пречишћен текст Статута Лекарске коморе Србије - 2012. година

На шестој редовној седници Скупштине Лекарске коморе Србије, која је одржана 24 - 25. фебруара 2012. године у Београду, донете су следеће измене и допуне Статута Лекарске коморе Србије
детаљније...

Кодекс медицинске етике

На основу члана 7. став 1. тачка 1) и члана 30. став 1. Закона о коморама здравствених радника ("Службени гласник РС", број 107/05), Скупштина лекарске коморе Србије на седници 28.9.2006. донeла је...
детаљније...

Пословници Лекарске коморе Србије

Пословник о раду Управног одбора, Пословник о раду скупштине Лекарске коморе, Судова части Лекарске коморе Србије
детаљније...

Одлуке

Одлуке Лекарске коморе Србије
детаљније...

Обрасци

Пријаве установа које запошљавају лекаре, Обрасци за упис лекара у комору
детаљније...